WELKOM in de Protestantse Gemeente De Verbinding te Zuidwolde Gn

Wat fijn dat jij een kijkje neemt op onze site!
Hier vind je informatie over onze kerk, de diensten, de activiteiten en wat de verschillende werkgroepen doen.

De visie van onze gemeente is: Verbinding met God, elkaar en het dorp. Dat hebben wij verwerkt in ons logo, in vormtaal en kleurenpalet.

De drie vormen van het beeldmerk staan met elkaar in verbinding en vormen samen de duif. De kleurkeuze is gebaseerd op het groen dat terugkomt in het kleurgebruik van de kerkzaal en het rood/oranje dat warmte uitstraalt en ook gebruikt wordt in het logo van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).  

We zijn samen gemeente van onze Heer Jezus Christus, in saamhorigheid en omzien naar elkaar. Daarbij wordt een ieder ingezet met zijn of haar gegeven gaven en talenten. Er is in onze gemeente veel aandacht voor jonge gezinnen, kinderen en jongeren. Elke dinsdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 is de kerk open om even op adem te komen. Een moment van rust, of een kopje koffie/thee of een gesprek. Je bent altijd welkom om dan bij ons binnen te lopen of op zondagmorgen voor een eredienst. De erediensten vinden iedere zondagochtend plaats, de aanvangstijd is meestal 9.30u. 

Uitgelicht

UITNODIGING Запрошення Op adem komen in De Verbinding

Wie: Oekraïense vluchtelingen
Wat: Elkaar ontmoeten met koffie/thee en speelruimte voor kinderen Wanneer: Vanaf 15 april elke woensdagochtend en vrijdagochtend 10.00 – 12.00u Waar: De Verbinding, Pastorielaan 30, Zuidwolde

Lieve mensen,

De verschrikkingen in de Oekraïne hebben mensen op de vlucht gejaagd. Ook in onze omgeving zijn deze vluchtelingen tijdelijk opgevangen. Zij verblijven op adressen verspreid om ons heen. Waar, dat weten we niet.

Wat we wel weten: wij willen mensen die de Oekraïne ontvlucht zijn, graag in de gelegenheid stellen om elkaar regelmatig te ontmoeten in een veilige en gastvrije omgeving, met ruimte voor kinderen om te spelen en te knutselen.

Daarom zet de Protestantse gemeente De Verbinding te Zuidwolde op woensdagochtend en vrijdagochtend haar deuren open voor Oekraïense vluchtelingen. Gastheren en -vrouwen staan klaar met koffie en thee en voor de kinderen is er spel- en knutselmateriaal.
Daarnaast is er ook ruimte voor stilte en gebed voor hen die daar gebruik van willen maken.

Omdat we niet weten wie de vluchtelingen zijn en waar zij zich bevinden, nodigen wij hen uit via u. Vangt u mensen op of weet u waar mensen een onderkomen hebben gevonden? Wilt u hen dan alstublieft op onze uitnodiging attenderen? We willen hen zo graag verwelkomen en bemoedigen in deze donkere tijd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator, 06 – 220 211 35

перекладено українською мовою

Uitnodiging Запрошення

Перевести подих у зв’язкуХто: Українські біженці
Що: зустріти один одного зa кавою/чаєм та ігровиммайданчиком для дітей
Коли: з 15 квітня щосереди вранці та вранці п’ятниці 10:00-12:00
Де: Церква «Зв’язок» / De Verbinding, Пасторілаан/Pastorielaan 30, Заутволде/Zuidwolde
Любі люди,
Жахи в Україні змусили людей утікати. Цих біженців також тимчасово прийняли в нашому середовищі. Вони мешкають за адресами, розкиданими навколо нас. Де вони проживають нам невідомо.Що ми знаємо: ми хочемо дати людям, які втекли з України, можливість регулярно зустрічатися в безпечному та привітному середовищі, де діти можуть грати та майструвати.Саме тому Протестантський муніципалітет «Зв’язок» in Заутволде/Zuidwolde відкриває свої двері для українських біженців у середу вранці та вранці п’ятниці.
Господарі та господині готові пригостити їх кавою та чаєм, а для дітей є ігровий та творчий матеріал.Крім того, є місце для тиші та молитви для тих, хто хоче цим скористатися.Тому що ми не знаємо, хто ці біженці і де вони мешкають, ми запрошуємо їх через вас. Приймаєте ви людей чи знаєте, де люди знайшли притулок? Не могли б ви звернути їх увагу на наше запрошення? Ми хочемо вітати їх та підтримувати їх у цей важкий час.
За додатковою інформацією звертайтеся до координатора, 06-220 211 35

Helaas kon door Corona de Johnny Cashdienst van 3 April niet doorgaan. Niet getreurd er is inmiddels een nieuwe datum gepland: 11 December 2023!

Donaties blijven welkom!

U kunt uw gift overmaken op: NL73RABO0320751163Tnv stichting Immanuel , graag benoemen “oorlog Oekraine

Onze vader voor Oekraïne


Kerkdienst gemist ↗

Elke zondag hebben we een kerkdienst.

Wees welkom om een dienst bij te wonen. U kunt de dienst ook live volgen of op een later moment terugkijken via bovenstaande link.

Werkgroepen

Werkgroep Pastoraat 

De werkgroep Pastoraat bestaat uit onze kerkelijk werker Ate Klomp, pastorale ouderling en een aantal pastoraal medewerkers. De werkgroep houdt zich bezig met het lief en leed in onze gemeente en schenkt aandacht aan alles wat op het pastorale vlak ligt, het omzien naar elkaar. Dit doen ze niet alleen zelf, maar zij brengen ook de gemeenteleden hiervoor in beweging, nemen initiatieven, leggen contacten. Kortom: geven het pastoraat handen en voeten. Soms is dat gewoon een bloemetje brengen of een kaartje sturen ter bemoediging. Aan elk van de werkgroepleden is een wijk toebedeeld om zo goed mogelijk betrokken te kunnen zijn.

Werkgroep Jeugd

De werkgroep jeugd bestaat uit 2 jeugdouderlingen, leden van de kindernevendienst en een jongerenwerker. We werken samen met de werkgroep Jeugd van de Protestantse gemeente Bedum. Door middel van deze samenwerking proberen we het jeugdwerk samen vorm te geven in beide gemeentes.

We organiseren verschillende, op jeugd gerichte, activiteiten. Bijvoorbeeld; Jeugddiensten, een spelletjesavond, Youth Alphacursus, kinderkerkdiensten, knutselmomenten voor de kinderen en nog veel meer. In de toekomst willen we ook nog maaltijden e.d. gaan organiseren maar dan meer voor de jongeren uit het hele dorp. Ook staan we open voor input vanuit de jongeren zelf, we zijn er tenslotte voor hen!

Werkgroep Vorming en Toerusting

In het dagelijks leven komen we voor uiteenlopende keuzes te staan. Wat wordt van ons verwacht op het werk, in het gezin, in de kerk, in onze familie, vriendengroep, sportclub, enzovoorts. Welke kant kiezen we, waar zijn we het mee eens, wanneer moet er actie ondernomen worden, welke muziek kiezen we…..Zo kunnen we nog een hele poos doorgaan.

Vorming zet ons aan het denken, prikkelt, daagt uit, opent onze ogen. Vorming stelt de vraag hoe wij ons geloof inhoud kunnen geven in de realiteit van alledag. 

Toerusting geeft ons iets in handen om een taak, opdracht uit te voeren, een manier van geloven te vinden die bij ons past. We krijgen iets mee voor onderweg.

De werkgroep Vorming en Toerusting legt haar oor te luisteren binnen de gemeente. Welke vragen en behoeften leven er? De werkgroep houdt daarbij rekening met de kleurrijkheid van onze gemeente. Ook zet zij zoveel mogelijk de deuren van onze kerk open: kijken of we ook iets voor anderen kunnen betekenen én kijken of anderen buiten onze gemeente een bijdrage kunnen leveren aan een bepaalde activiteit. 

Op grond van wat er leeft in de gemeente en in de wereld om ons heen, organiseert de werkgroep Vorming en Toerusting jaarlijks een aantal activiteiten, zoals de Ontmoetings-Verbindingsochtend, gespreksavonden en heeft het een mini-bieb opgezet voor intern gebruik en een voor mensen uit het dorp.
De werkgroep bestaat uit een kerkenraadslid en gemeentelid.

Werkgroep Eredienst 

We willen een verbindende gemeente zijn. Dat wil zeggen dat we elke zondag bij elkaar komen om ons in de eerste plaats te verbinden met God, maar ook met elkaar.   

We zoeken de verbinding met God door te luisteren naar Zijn Woord, te bidden en door samen te zingen of muziek te maken. Hierdoor maken we ook verbinding met elkaar. Dat laatste doen we ook door na de dienst samen koffie te drinken.  

De werkgroep Eredienst maakt de planning voor de voorgangers en de muzikale begeleiding. Verder bereidt de werkgroep samen met een aantal gemeenteleden bijzondere diensten voor.  Bijvoorbeeld een dienst met Johnny Cash muziek of speciale themadiensten. 

De werkgroep Eredienst bestaat uit een kerkenraadslid, de preekvoorziener en een aantal gemeenteleden. 

Het college van diakenen

We willen als gemeente een hechte gemeenschap vormen en voor elkaar zorgen, zodat niemand gebrek lijdt of eenzaam is. We streven ernaar dat gemeenteleden hun gaven kennen en deze vrijwillig en van harte inzetten om elkaar te dienen.

De diaconie wil de diaconale bewustwording in de gemeente stimuleren door middel van het ondersteunen van diaconale projecten en het zelf meewerken aan vormen van diaconaat.

Binnenkijken

Er staat onder de luifel een mini-bieb. Daarin staan allerlei boeken die geleend, gebracht of geruild kunnen worden.

Agenda

Datum/Tijd Evenement
1 oktober 2022 - 2 oktober 2022
09:30 - 10:30
Eredienst
9 oktober 2022
09:30 - 10:30
Eredienst
16 oktober 2022
11:00 - 12:00
Eredienst
23 oktober 2022
10:30 - 11:30
Eredienst
30 oktober 2022
09:30 - 10:30
Eredienst

Contactgegevens:

Pastorielaan 30
9785 AW, Zuidwolde (Gn)

ANBI